Info

In 1951 is het Interkerkelijk Zangkoor opgericht, als opvolger van het Hollumer zangkoor. Honderden personen uit de Amelander samenleving hebben in de loop der tijd hun vocale kwaliteiten ten gehore gebracht, in kerkdiensten, culturele avonden en dergelijke. Ter ere van het 60-jarig jubileum heeft het Interkerkelijk Zangkoor in oktober 2011 een bijzonder muziekstuk opgevoerd, “Paardenkracht Mannenmoed”. Tijdens dit theatrale muziekstuk staat de wereldberoemde Amelander paardenreddingboot centraal.

De Leeuwarder Courant van 20 oktober 2011 noemde het stuk een “Collagetheater over reddingboten, een lappendeken van feiten, sfeerbeelden en associaties en een fraai staaltje gemeenschapskunst”.

In 2011 was er sprake van vier uitverkochte avonden. Wegens dit grote succes is besloten om het muziekstuk in oktober 2018, in een vernieuwd jasje, opnieuw uit te voeren.

Het koor staat onder muzikale leiding van dirigent Rodney Hol.

De teksten van de uit te voeren liederen zijn geschreven door Wilco Berga, schrijver van romans en dichtbundels, toneelstukken en opera’s. Wilco is een allround kunstenaar die studeerde aan de Academie Minerva in Groningen. Samen met zijn partner Tanja Blokland bestiert hij een galerie aan de Zuiderhaven in Harlingen.

De muziek voor de liederen is speciaal gecomponeerd door Johan Bijholt. Johan slaagde ‘met onderscheiding’ voor het diploma ‘uitvoerend musicus piano’ aan het conservatorium in Utrecht. Hij is zeer actief in het muziekleven van Friesland en komt regelmatig op Ameland om de zomerconcerten van het Interkerkelijk Zangkoor te begeleiden.

De artistieke leiding van “Paardenkracht Mannenmoed” berust bij regisseur Wouter Daane. HHij heeft een docent/regisseurs opleiding afgerond aan de Toneelacademie van Maastricht. Wouter heeft jarenlang ervaring met regisseren, organiseert theaterfestivals en geeft onder meer cursussen aan een groot aantal toneelverenigingen.

Aan “Paardenkracht Mannenmoed” zal bovendien worden meegewerkt door Daniël Metz. Deze bekende Amelander muzikant is de vaste accordeonist van The Mon Amour Band. Daarnaast verleent hij als allround toetsenist en accordeonist regelmatig zijn medewerking aan producties van collega-artiesten.


Naast professionals zijn vele vrijwilligers betrokken bij de uitvoering van het muziekstuk. Niet alleen voerlui van de reddingboot, maar ook leden van een damesroeiteam en strandjutters. Al met al belooft het opnieuw een bijzonder spektakel te worden!